Primljeno Povecati kontrolu brzine u pomorskom prometu u zaljevu Lone bay

Prijava

Povecati kontrolu brzine u pomorskom prometu u zaljevu Lone bay do Sv. Katarine zbog svakodnevne velike brzine glisiranja.

Povecati kontrolu brzine u pomorskom prometu u zaljevu Lone bay

Odgovor

Poštovani,

Lučka uprava nije nadležna po predmetnoj prijavi.