Riješeno Potrebno urediti put

Prijava

T.N.MONSENA Katastrofalan put još uvijek nije saniran,molimo vas čim prije...

Potrebno urediti put

Odgovor

Urediti ce se prije turisticke sezone.