Riješeno Potrebno sanirati cestu Španidiga-Cisterna

Prijava

Potrebno sanirati cestu Španidiga-Cisterna Cesta u jako lošem stanju!

Potrebno sanirati cestu Španidiga-Cisterna

Odgovor

Molimo da se strpite do redovnog održavanja bijelih puteva. Bijeli putevi namijenjeni su za poljoprivredu i rekreaciju a svakako nisu za dnevno opterećenje i stanovanje jer isto i nije dozvoljeno u kampanjama.