Riješeno Potrebno obrazloženje

Prijava

Molim vas obrazlozenje kako ste rijesili ovu prijavu?

Potrebno obrazloženje

Odgovor

vasa prijava  se razmatra.