Riješeno Potrebno je sanirati cestu od Spanidige do Cisterne

Prijava

Potrebno je sanirati cestu od Spanidige do Cisterne, ova se cesta ne koristi samo za u kampanju vec ljudi ju koriste svakodnevno jer zive na toj relaciji

Potrebno je sanirati cestu od Spanidige do Cisterne

Odgovor

Hoćemo čim se stvore uvjeti.