Riješeno Potrebno je pokositi travu i zivicu radi preglednosti na cesti za Mondelaco,san Pruti i Marboi

Prijava

Potrebno je pokositi travu i zivicu radi preglednosti na cesti za Mondelaco,san Pruti i Marboi

Potrebno je pokositi travu i zivicu radi preglednosti na cesti za Mondelaco,san Pruti i Marboi

Odgovor

U tijeku je košnja prilaznih puteva. Hvala na prijavi.