Riješeno Potrebe ulice Ivana Mažuranića

Prijava

Ulična rasvjeta Ivana Mažuranića od broja 23,25 nije postavljena 40 god ? Neasvaltiran nogostup također nije asfaltiran 40 god ? Poslao sam vam sličan upit početkom godine !!!!!

Potrebe ulice Ivana Mažuranića

Odgovor

hvala