Riješeno Poštovani,želim prijaviti nezakonito postavljanje ribarskih mreža

Prijava

Poštovani,želim prijaviti nezakonito postavljanje ribarskih mreža.Molim da se riješi jer stranci koji dolaze sa barkama i domaći ljudi koji idu na more ukoliko prolaze tu kada padne sunce neke mreže su na zabranjenim mjestima te u većini su plutajuće te vozači brodica imaju velike probleme sa njima.Naznacio sam na karti crvenom bojom neke od mreža u akvatoriju Rovinja koje su nezakonito stavljene ili bez oznaka.Molim da ukoliko vi ne možete riješiti problem da ga proslijedite nadležnima koji mogu da se što prije riješi da netko ne nastrada na moru sa barkom .

Poštovani,želim prijaviti nezakonito postavljanje ribarskih mreža

Odgovor

Proslijedimo kapetaniji.