Riješeno Poštovani, Ulica Luje Adamovića kućni broj 10 ili 12 nismo sigurni

Prijava

Poštovani, Ulica Luje Adamovića kućni broj 10 ili 12 nismo sigurni , dakle javni nogostup nemoguće je koristiti, pogotovo ako šetaš sa kolicima koliko je živica prešla zid i neuredna je, što se vidi iz priložene slike, ja kao građanin apeliram da upozorite vlasnike ove parcele da uredi svoju živicu, jer ne želim riskirati život sebe i svog djeteta spuštajući se sa nogostupa na cestu a i auti znaju brzo prolaziti, ili da moram prelaziti na drugu stranu ulice baš svaki put. Zahvaljujem

Poštovani, Ulica Luje Adamovića kućni broj 10 ili 12 nismo sigurni

Odgovor

Poštovani, obavještavamo Vas da su komunalni redari izdali nalog vlasniku za uređenje živice.