Riješeno Poštovani, Na dječjem Igralištu na Končeti su spojevi ljuljački počeli biti klimavi

Prijava

Poštovani, Na dječjem Igralištu na Končeti su spojevi ljuljački počeli biti klimavi. Da li je moguće da se to malo učvrsti sa novim vijcima i dovede u stanje koje nije nesigurno za djecu?

Poštovani, Na dječjem Igralištu na Končeti su spojevi ljuljački počeli biti klimavi

Odgovor

Hvala na prijavi.

Poštovani, Na dječjem Igralištu na Končeti su spojevi ljuljački počeli biti klimavi