Riješeno Poštovani molimo Vas da nam malo nasipate kamena na cestu na TN Monsena

Prijava

Poštovani molimo Vas da nam malo nasipate kamena na cestu na TN Monsena, obavještavali smo Vas i u prosincu pa ste obećali za siječanj. Pozdrav!

Poštovani molimo Vas da nam malo nasipate kamena na cestu na TN Monsena

Odgovor

Hoćemo čim krene održavanje puteva.