Riješeno Poštovani, kada je u plana sanacija puta za Štanjeru?

Prijava

Poštovani, kada je u plana sanacija puta za Štanjeru?

Poštovani, kada je u plana sanacija puta za Štanjeru?

Odgovor

Do kraja ovog mjeseca svi radovi asfaltiranja biti će okončani. Hvala.