Riješeno Poštovani, javna rasvjeta u ulici Mazzini ne radi već 3-4 dana,

Prijava

Poštovani, javna rasvjeta u ulici Mazzini ne radi već 3-4 dana, od broja 1 do pola ulice, do broja 24, hvala

Poštovani, javna rasvjeta u ulici Mazzini ne radi već 3-4 dana,

Odgovor

Popravimo.