Riješeno Postavljeni stupovi na nogostupu ispred 'A bara'

Postavljeni stupovi na nogostupu ispred 'A bara'

Postavljeni stupovi na nogostupu ispred 'A bara'