Riješeno Postavljeni spremnici za baterije

Prijava

Na više lokacija postavili smo spremnike za stare baterije

Postavljeni spremnici za baterije