Riješeno Postavljene psihološke barijere na škarabi

Prijava

Sidrenje u uvali Skaraba, možda postaviti Psiholoske barijere?? 

Postavljene psihološke barijere na škarabi

Odgovor

Poštovani hvala na prijedlogu, postavili smo barijere.

Postavljene psihološke barijere na škarabi