Riješeno Postavljen novi parket u dvorani Vladimir Nazor

Postavljen novi parket u dvorani Vladimir Nazor

Postavili smo novi parket u dvorani Vladimir Nazor.