Riješeno Postavljanje poklopca

Prijava

Nedostaje poklopac sahta

Postavljanje poklopca

Odgovor

Poklopac ce biti postavljen u narednih par dana.