Riješeno Pošarani ormarići od vode

Odgovor

Baš žalosno slažemo se...Ormarići su privatno  vlasništvo pa ćemo o tome i obavijestiti vlasnike kako bi ih očistili ....Hvala.

Prijava

Pošarani ormarići od vode, žalosno... Ul. S. Radića 15

Pošarani ormarići od vode