Riješeno Pororačun !?

Prijava

Na ovu prijavu od 05.04.2019. Vaš odgovor je bio da će problem ući u proračun za 2020-u. Stanje je i danas 02.03.2020.isto pa samo molimo informaciju jesmo li ušli u proračun i kad bi se moglo očekivati konkretno rješenje.

Pororačun !?

Odgovor

Ulica je u proračunu i radovi će se izvesti do sezone.