Riješeno poni na cesti - madonna di campo

Prijava

poni na cesti - madonna di campo

poni na cesti - madonna di campo

Odgovor

Interveniramo putem higijenicarske sluzbe i veterinarske inspekcije.