Riješeno Popravljeni rasvijetni reflektori

Prijava

U dvorani OŠ V. Nazor pokvarilo se 5 rasvijetnih reflektora.

Popravljeni rasvijetni reflektori

Odgovor

Popravljeni su reflektori. Hvala na prijavi