Riješeno Poklopac sahta od vode lupa

Prijava

Poklopac sahta od vode lupa kod svakog prolaza auta V. Širole Paje 2 Rovinj Bili bi zahvalni da se trajno popravi. Li, Martin

Poklopac sahta od vode lupa

Odgovor

Regulano