Primljeno Plivačke barijere

Prijava

Pozdrav, Lijepo molim, da se u kampu Polari na Punti Eva (FKK) sredi oštećena linija, koja oznaćava plivačku zonu, i da se vrati na mjesto, na kojem je bila u prošlim godinama, linija je skoro na obali. Na recepciji kažu, da je za ovo nadležan grad Rovinj. Puno hvala, Alenka B.

Plivačke barijere