Riješeno Pazinska javna rasvijeta ne radi

Prijava

Pazinska javna rasvijeta ne radi

Pazinska javna rasvijeta ne radi

Odgovor

Popravimo