Riješeno Parkiranje u kruznom toku

Odgovor

Sankcioniramo

Prijava

Kružni tok kod vrtića...kružni parking, jer to tok nije

Parkiranje u kruznom toku