Riješeno Parkiranje na zabranjenom Pusta ulica i to na vratima

Prijava

Parkiranje na zabranjenom Pusta ulica i to na vratima. Gdje su redari?

Parkiranje na zabranjenom Pusta ulica i to na vratima

Odgovor

Prometni redari prvenstveno ureduju na primarnim gradskim prometnicama i duž kolnih prilaza u javne ustanove. Isto tako prometni redari nerijetko ureduju i na poziv građana, pa tako i na prijavu putem smart aplikacije. Na navedenoj adresi smo intervenirali višekratno, te ćemo i slijedom ove prijave reagirati i sankcionirati nepropisno parkiranje.