Riješeno Parkiranje kamiona i autobusa

Prijava

Ovo ne izgleda riješeno.

Parkiranje kamiona i autobusa

Odgovor

Privatno zemljiste od Adris grupe.