Primljeno Parkiralište postaje odlagalište smeća

Prijava

Parkiralište na Lamanovi kod bivše trgovine građevinskog materijala u vlasništvu Maistre postaje odlagalište smeća

Parkiralište postaje odlagalište smeća