Riješeno Parking

Prijava

Netko je izgubio parking ispred svog doma kako bi se isti namijenio za naplatu i unovčio a 10m dalje drugi koriste javnu površinu u vl. Grada Rovinj-Rovigno kao svoju privatnu, ograđuju parkinge, bespravno grade nadstrešnice, zabranjuju parking drugim građanima i turistima. SRAMOTA!!!!!

Parking

Odgovor

Rijeseno

Hvala

Parking