Riješeno Palo stablo na cesti u Polarima blizu bazena

Prijava

Palo stablo na cesti u Polarima blizu bazena

Palo stablo na cesti u Polarima blizu bazena

Odgovor

Riješio JVP Rovinj Rovigno.