Riješeno Pala cigla sa krova

Prijava

Pala cigla sa krova, trebalo bi provjeriti da nebi još koja pala

Pala cigla sa krova

Odgovor

Obavimo očevid.