Riješeno Ovo niste riješili kako ste naveli

Prijava

Ovo niste riješili kako ste naveli.O čemu je točno riječ? I tko je odgovoran?Tko je zakazao?I kome ovo odgovara? Policiji ,gradu,državi?Netko je podmicen i to se zna.Molim da se ovo riješi .

Ovo niste riješili kako ste naveli

Odgovor

Ilegalna prodaja je u nadležnosti državnog inspektorata kojemu je odaslana predmetna prijava.