Riješeno Ovo i dalje nije posipano. Zemljiste u vlasnistvu grada

Prijava

Ovo i dalje nije posipano. Zemljiste u vlasnistvu grada

Ovo i dalje nije posipano. Zemljiste u vlasnistvu grada

Odgovor

Niti nije predvideno. Susjed neka parkira autobus gdje je to predvideno. Ovo ce biti zelena povrsina.