Riješeno Ovakvi vozači stvaraju velike probleme invalidima

Prijava

Ovakvi vozači stvaraju velike probleme invalidima. Poduzmete nešto.

Ovakvi vozači stvaraju velike probleme invalidima

Odgovor

Sankcioniramo.