Riješeno Ovaj tuš na Figaroli treba popraviti i očistiti

Prijava

Ovaj tuš na Figaroli treba popraviti i očistiti

Ovaj tuš na Figaroli treba popraviti i očistiti

Odgovor

Radimo na otklanjanju kvara