Riješeno Ovaj auto je stalno parkiran pored stare hladnjače

Prijava

Ovaj auto je stalno parkiran pored stare hladnjače. Je li ovdje dozvoljeno parkiranje?

Ovaj auto je stalno parkiran pored stare hladnjače

Odgovor

Nije sankcioniramo