Riješeno Otvoren Centar za ponovnu uporabu odbačenih predmeta

Otvoren Centar za ponovnu uporabu odbačenih predmeta

U vrijeme u kojem je fenomen konzumerizma sve prisutniji, građani se olako odriču predmeta koji se mogu ponovno koristiti, te tako isti često završe u smeće umjesto nekome kome bi takav predmet mogao biti potreban. Upravo je zato, 28. veljače 2020. godine na lokaciji Reciklažnog dvorišta «Gripole», otvoren Centar za ponovnu uporabu odbačenih predmeta, čija je svrha upravo ponovna uporaba odbačenih predmeta koje građani više ne koriste, kao što je primjerice stari namještaj, posuđe, električni uređaji i oprema, dječja kolica, bicikle i ostala roba široke potrošnje, a koji i dalje imaju uporabnu vrijednost. Ovom će se mjerom također doprinijeti razvoju kružnog gospodarstva, u kojem se iskoristivi resursi zadržavaju u gospodarstvu kako bi se opetovano, produktivno upotrebljavali i tako stvarali novu vrijednost. Time se poštuje hijerarhija gospodarenja otpadom, gdje su u prvom planu: sprječavanje nastanka otpada, ponovna uporaba, odvojeno prikupljanje otpada, recikliranje i kompostiranje. Pozivaju se svi korisnici grada Rovinja-Rovigno, da ukoliko imaju predmete koji im više ne koriste, a još uvijek imaju svoju uporabnu vrijednost, da ih ne bacaju u smeće, već ih donesu u Centar za ponovnu uporabu odbačenih predmeta, na lokaciji Reciklažnog dvorišta «Gripole», od ponedjeljka do subote, u vrijeme od 08,00 do 18,00 sati.