Riješeno Otpad na ulici

Prijava

Zar se ovako zbrinjava otpad i parkiraju bicikli u ulici Grisia ?

Otpad na ulici

Odgovor

obavimo nadzor