Riješeno Otkacila se bariera

Prijava

Zastitna ograda u moru pluta jer se otkacila poslije kampa Amarin prena Salinama, opasnost za camce a i za kupace

Otkacila se bariera

Odgovor

Nadležna je Lučka kapetanija Pula - Ispostava Rovinj. Proslijeđeno na postupanje.