Riješeno Oštečen poklopac

Prijava

oštećen poklopac okna, ulaz u naselje coccaletto

Oštečen poklopac