Riješeno Opet se ispušta kanalizacija u more

Odgovor

Odrzavanje kanalizacije. Hvala

Prijava

Opet se ispušta kanalizacija u more Po fonji bazdi cijela uvala ispred Adrisa

Opet se ispušta kanalizacija u more