Riješeno Opasnos od pada velike grane u šumici

Prijava

Opasnos od pada velike grane u šumici!!

Opasnos od pada velike grane u šumici

Odgovor

Hvala na prijavi

Intervenirati cemo