Riješeno Opasno ulje u Parku Punta Corrente

Prijava

Katastrofalno ponašanje Maistre u našem parku Punta Corrente. Bacili opasni otpad ulja u šumu. Ovo nije nikako korektno prema našoj prirodi.

Opasno ulje u Parku Punta Corrente

Odgovor

Riješeno sa novim otokom za otpad.