Riješeno Opasni vijci

Prijava

Vijci strše iz betona tame gdje bi trebala da bude kanta za smeće. Danas se jedna žena spotakla i ozljedila se.

Opasni vijci

Odgovor

Radi se o plaži i setnici kojim upravlja Maistra. Obavijestimo njihove servisere. Komunalni servis doo