Riješeno Opasni borovi

Prijava

Tko će biti odgovoran ako se osušeni borovi sruše na dječje igralište u ul. Miroslava krleže, Borik ?

Opasni borovi

Odgovor

Vlasnik RH putem Hrvatskih šuma. Pregledamo situaciju na terenu.