Riješeno Opasna rupa

Prijava

Rupa opasna (pozicija označena GPS-om)

Opasna rupa

Odgovor

Popravljeno, hvala na prijavi.

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.