Riješeno Opasna rđava šipka-klin

Prijava

Opasna rđava šipka koja izgleda da je nezapaženo ostala od dana građenja stepenica.

Opasna rđava šipka-klin