Riješeno Opasna ograda škola Rov.Selo

Prijava

Opasna ograda škola Rov.Selo

Opasna ograda škola Rov.Selo

Odgovor

Ograd niej opasna i napravljena je sukladno propisma koji reguliraju Zaštitu na radu.