Riješeno Opasan šaht

Prijava

Prilikom prolaska automobila preko sahta isti "zvoni".

Opasan šaht

Odgovor

Hvala. Popravimo ako je nas saht.